Als ondernemer wilt u resultaat zien en controle houden op uw processen. BPM Server zorgt ervoor dat u snel en efficiënt tot het gewenste resultaat komt. U geeft de opdrachten (taken) uit handen aan de BPM Server. Deze zorgt ervoor dat het gewenste resultaat op het juiste moment en in de juiste vorm wordt gerealiseerd. Tijd- en geldwinst zijn enorm, de investering zal zeer snel terug verdiend zijn!

Het bijzondere van BPM Server is dat het van toegevoegde waarde is op uw bestaande software en databases. De mogelijkheden van uw bestaande Exact software worden uitgebreid, in plaats van het vervangen van iets wat grotendeels voldoet. Door beperkingen op te heffen en nieuwe mogelijkheden toe te voegen zult u meer rendement hebben van uw bestaande Exact software.

BPM Server zorgt voor een betere aansluiting van uw feitelijke procesbehoefte, en de invulling van uw IT-systemen om in die procesbehoefte te voldoen. Of het nu gaat om automatische controles en signaleringen, rapportages, procesautomatisering of communicatie met uw klant, BPM Server heft de bestaande beperkingen op.

BPM Whitepaper

Uw Exact-software profiteert van de koppeling met BPM op het niveau van functies, processen en eindgebruikers. 
Cane en BPM Software, een prettige samenwerking!

"In Cane hebben we een partner gevonden met kennis van zaken, die met het belang van de klant voorop, toegevoegde waarde creëert. Door de kennis van onder andere Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online aan te vullen met kennis over BPM Server worden de mogelijkheden voor hun klanten verbreed. Onder andere door te investeren in kennis, is Cane voor ons een waardevolle partner gebleken. De manier van samenwerken is doelgericht, en op basis van korte communicatielijnen. We hopen de eerste successen samen met Cane te continueren, iets waar wij alle vertrouwen in hebben."

Marc Fransen | CTO | BPM Software B.V.

Download Whitepaper