Cane Recurring Requesten

Prettiger plannen zoals in MS Outlook!
Exact Synergy gebruikers ervaren het gemak van Exact Synergy maar herkennen ook dat het inplannen van terugkerende afspraken veel tijd in beslag kan nemen. Met Cane Recurring Requesten is dat verleden tijd. U kunt alle agendaverzoeken bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks herhalen. Net zoals u dat gewend bent met uw planning in MS Outlook.

Tijdwinst en efficiënter werken
In uw planningsverzoeken heeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze uw afspraken terugkerend aan te maken en terug te laten komen in uw planning en agenda. Tijdwinst omdat u slechts éénmaal een afspraak hoeft aan te maken. Ideaal voor het inplannen van een wekelijks overleg of een maandelijks voortgangsgesprek.

Functionaliteit

✓ Add-on voor Exact Synergy.asp en Exact Synergy Enterprise
✓ Handig voor het maken van regelmatig terugkerende afspraken
✓ Afspraken herhalen op dagelijkse, (2/4) wekelijkse, of maandelijkse basis 
✓ Verschillende frequentiemogelijkheden voor een afspraak
✓ Houdt rekening met officiële feestdagen

Voorbeelden van de mogelijkheden

✓ Inplannen van (2/4) wekelijkse vergaderingen
✓ Inplannen van terugkerende activiteiten, zoals herinneringen van werkzaamheden
✓ Inplannen van maandelijks terugkerende afspraken, zoals afdelingsoverleg en MT overleg

Meer weten over de mogelijkheden van Recurring Requesten?

Bel ons op 070-3467276.